Tomasz Wawryczuk * 1966

Pracownia

Ługwałd k/Olsztyna, Polska

Temat

Ludzkie ciało, relacje między elementami przestrzeni.

Styl pracy

„Bez modela”. obrazy zgromadzone na „twardym dysku” pamięci wzmocnione moją wyobraźnią
nie ulegają sugestiom, które powstają w naturalny sposób podczas bezpośredniego kontaktu
z żywym modelem. Pozwala mi to poruszać się swobodnie w świecie mojej estetyki.

Materiał

… brąz, ceramika, przestrzeń.
Poszukuję własnej metody układania przestrzeni, konstruowania brył ciała,
z materii rzeźbiarskiej. Wykorzystuję podział płaszczyzn do złamania światła tak,
aby przekazać odbiorcy swoje intencje i zamierzenia.
Staram się tak przedstawić ludzkie ciała oraz relacje między nimi, aby zaintrygować
oglądającego, skłonić go do uruchomienia wyobraźni i tworzenia własnych przemyśleń.