Autor

Tomasz Wawryczuk

Tomasz Wawryczuk - człowiek, który znienacka odkrył w sobie potrzebę twórczego spełnienia i w wieku czterdziestu lat zaczął rozwijać w sobie pasję malarską i rzeźbiarską.

Jak sam mówi o sobie jest absolwentem Wieczorowego Intuicyjnego Uniwersytetu Artystycznego – samoukiem "nawigowanym" przez swoich mentorów Jana Pruskiego (współczesnego artystę) i Wojciecha Kałę (rzeźbiarza).
Całkowicie niezależny i samowystarczalny. Tworzy dla przyjemności i rozwoju wewnętrznego. Poszukuje harmonii i równowagi. Nie ściga się ze światem – przyjaźni się z nim. Pasja rzeźbiarska Tomka trwa już albo dopiero 5 lat. Stylistycznie cały czas jest to okres poszukiwań i pracy nad warsztatem. Niemniej widoczne już są pewne symptomy indywidualizmu, własnego stylu przejawiające się w tematyce (przedmiotem zainteresowania autora jest głównie postać kobiety i jej różne wymiary), jak i w sposobie postrzegania postaci i nadawania jej dynamiki. Współczesna abstrakcyjna rzeźba jest tą formą, która obecnie zdominowała sposób wyrazu artystycznego autora, choć nie można nie zauważyć w pracach elementów technik klasycznej rzeźby.

Tomasz Wawryczuk, mieszka i tworzy w malowniczej wsi warmińskiej Ługwałd k/Olsztyna.